Nieuwbouw woningen in jaren dertig stijl langs de Ravenweg in Apeldoorn.

Dit project houdt omvat de herstructurering van een naoorlogse wijk van ruim 3 hectare bestaande uit twee stroken aan weerszijden van de Ravenweg. Het gewenste programma omvat 320 woningen, waarvan 176 huur en 144 koop. Daarnaast is een parkeernorm van 1,8 parkeerplaatsen per woning en een berging van ongeveer 6 m² per woning gewenst.

De beperkingen van de locatie en de randvoorwaarden zijn steeds getoetst aan de stedenbouwkundige varianten. Door het gebruik van 3D visualisatietechnieken zijn de gevolgen van bepaalde keuzes meteen inzichtelijk gemaakt. De varianten die het beste hebben voldaan aan de uitgangspunten zijn in overleg met de opdrachtgevers verder uitgewerkt.

De stedenbouwkundige varianten zijn vertaald naar ruimtereserveringen. Het programma van eisen is omgezet in volumes waarbij elk volume (verschillend van kleur en grootte) een bepaalde woningtype weergeeft. Door het schuiven met de typologieën ontstaan er diverse deelvarianten

 

Opdrachtgever: De Goede Woning
Omvang: 30.000 m2
Architect: Gullikers Architecten
Bouwer:  
Link: