Doel van de oprichting van 3DBP was om het ontwerpen en bouwen van gebouwen te verbeteren met de moderne kennis en beschikbare digitale technieken. Dit uitte zich in twee kenmerkende werkzaamheden: het opzetten van een businessplan voor een (ver)nieuw(ing) van een gebouw volgens de Regiplan methodiek en de uitwerking hiervan middels 3D Bouw Informatie modellen.

Na diverse kleinere projecten volgende in 2005 een groter -en zeer geslaagd- project, het spoorwegmuseum te Utrecht. Het als second opinion opdracht aangenomen werk, was binnen 3 maanden 20% onder budget gebracht, met realisatie van 4.000m2 méér oppervlak, en een halvering van de bouwtijd.

Hierna volgden al snel meer projecten, waardoor capaciteit vergroot moest worden. Door de bouw-boom en het geringe aantal mensen met de juiste BIM kennis, is in 2007 een eigen vestiging in India opgezet. De werknemers zijn lokaal en in Nederland opgeleid met de Nederlandse bouwmethodiek en bouwkennis en uitgebreid getraind in 3D BIM.

De bouwwereld, alsook de rol van architect, veranderde snel na 2008. Desondanks zijn tijdens de moeilijke jaren diverse bouwkundige projecten en adviestrajecten op het gebied van BIM gerealiseerd.

De rol en werkzaamheden van 3DBP veranderen ook meer richting IT. BIM was altijd al een combinatie van bouwkennis en het digitaal representeren van gebouwen, langzamerhand wordt deze kenniscombinatie uitgebuit in projecten waar bouwkunde, internet en GIS bij elkaar komen.