3DBP heeft in een All-Engineering opdracht het ontwerp van dok Zuid voor De Goede Woning en Bouwfonds verzorgd.

Door middel van de Regiplan® Methode zijn het complexe programma van eisen (o.a. College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen), de extra eisen (Duurzaam bouwen en Woonkeur) en de vele gebruikers in kaart gebracht, de gevolgen in een vroeg stadium vastgesteld en in balans te gebracht met de uitgangspunten ten aanzien van tijd en economie.

Op de begane grond bevindt zich een GOED, gezondheid onder één dak. Diverse zorgfuncties vinden hier een plaats, in de directe nabijheid van elkaar. Dit is prettiger en efficiënter voor zowel de client als de zorgdiensten zelf. Er bevinden zich onder andere een huisartsenpraktijk, apotheek, fysiotherapie en logopedie. Op de hoger gelegen verdiepingen bevinden zich zorgappartementen en reguliere appartementen.

Ten behoeve van de flexibiliteit is een holle vloer toegepast, waarin de installaties zijn opgenomen. Bij wisseling van gebruiker, of functie kan de vloer weer opengemaakt worden en de installaties zodanig ingericht worden dat dit de nieuwe bewoner past. Een belangrijke toevoeging ten behoeve van de duurzaamheid van het gebouw.

Het 3D Bouw Informatie Model (3D BIM) heeft ondersteund bij het in de gaten houden van de verschillende eisen en de integratie van de verschillende consequenties voor ruimte, constructie en installaties. Vanuit het 3D BIM model zijn berekeningen gedaan ten aanzien van de bouwfysica van de binnenstraat (klimaat, licht en ventilatie) en de parkeerkelder (ventilatie).

Tijdens het ontwerpproces heeft het 3D BIM veel inzicht gegeven voor de verschillende betrokken partijen. Ondersteuning bij afstemming met het zuidelijker gelegen deel van dok Zuid, uitleg voor de opdrachtgever, gemeente, stedebouwkundige én toekomstige bewoners en zorgverleners.

Ten behoeve van de uitvoering is een virtuele 4D Bouwplanning gemaakt, om inzicht te geven in de bouwplanning. Hierbij werd inzichtelijk hoe de parkeerbehoefte kon worden opgelost tijdens de bouw, alsook de overlast voor de buurt kon worden verminderd.

 

Opdrachtgever: De Goede Woning
Omvang: 17.000 m2
Architect: Micha de Haas
Bouwer: Van Wijnen
Link: www.dokzuid.nl