Uitwerking complexe vormentaal voor bouwer in BIM.

Door verschillende oorzaken in de loop van het ontwerpproces was er twijfel bij de aannemer of het ontwerp en de afstemming tussen de gegevens van de verschillende partijen zodanig was, dat er tijdens de uitvoering zonder problemen gebouwd kon worden. Na de DO-fase is 3D BluePrint gevraagd een 3D model op te bouwen om eventuele afstemmingsproblemen inzichtelijk te maken het ontwerp verder te brengen tot een besteksniveau.


Na een aantal ingrijpende wijzigingen in verband met budgetoverschrijding zijn door 3D BluePrint bouwkundige werktekeningen gegenereerd vanuit het 3D model. Daarnaast is ook in deze fase het 3D model uitvoerig gebruikt als afstemmingsinstrument, niet in de laatste plaats door tijdens werkvergaderingen het model te tonen, in te zoomen op probleempunten, deze inzichtelijk te maken en in veel gevallen direct tijdens de vergadering met het team op te lossen.


Uniek aan het ontwerp is de menselijke figuur die half in, half buiten het gebouw zit. Het 3D model bleek uitermate geschikte om de vorm en constructie van dit niet alledaagse element in een bouwwerk af te stemmen op de overige onderdelen van het gebouw. Met name het ontwerp van het noodtrappenhuis dat in de “pop” gesitueerd, bleek moeilijk te integreren met de hoofddraagconstructie van de pop. Door nauwe samenwerking met constructeur en leveranciers kon de uiteindelijke vorm gerealiseerd worden, exact gelijk aan het ontwerp van de architect.

 

Opdrachtgever: Heddes Bouw
Omvang: 5.500 m2
Architect: PBV Architecten
Bouwer: Heddes Bouw
Link:

www.corpusexperience.nl