In een ontwikkelingsproces van een gebouw, alsook in de bouwfase is er veel informatie nodig en beschikbaar. De juiste afstemming van deze gegevens, het op het juiste moment aan de juiste persoon leveren van relevante informatie en hergebruik van informatie vraagt om een custom made oplossing.

In samenwerking met de opdrachtgever wordt een heldere doelstelling voor de informatiseringsvraag bepaald. De juiste invulling wordt vervolgens door 3DBP gerealiseerd en vaak maakt BIM hier onderdeel van uit.