Voor een opdrachtgever is BIM belangrijk. De kwaliteit in een project wordt hiermee naar een wenselijk niveau gebracht en de problematieken tijdens de uitvoering worden geminimaliseerd. Ook na de oplevering kunnen de BIM modellen worden gebruikt in een onderhouds fase, of voor het realiseren van een gebouwdatabase.

Bloom ondersteunt opdrachtgevers om een juiste uitvraag aan marktpartijen te realiseren. Realistisch en optimaal voor de vraag van de eigen organisatie.