Mytylschool de Trappenberg te Huizen is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor kinderen van 4 tot 20 jaar. Kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen hier les volgen toegespitst op hun eigen vermogens en belevingswereld.

De Mytylschool heeft een zeer nauwe samenwerking met revalidatiecentrum De Trappenberg te Huizen. Het revalidatiecentrum is gefuseerd met Astma centrum Heideheuvel tot Revalidatie en behandelcentrum Merem en zal gaan verhuizen naar lokatie Monnikenberg te Hilversum. Gezien de verwantschap zal de Mytylschool ook meeverhuizen naar deze lokatie.

In samenspraak met docenten en ouders zijn tijdens diverse workshops mogelijkheden en ideeën verkend, en is inzicht gegeven in de processen die de ontwikkeling van een gebouw met zich meebrengt. De ervaringen die zijn opgedaan in de huidige huisvesting, gecombineerd met nieuwe visies over zorg, onderwijs en samenwerking worden gebruikt om het programma van eisen vast te stellen. Het bouwprogramma ligt aan de basis van het haalbaar maken van het project, in relatie tot de beschikbare financiële ruimte en lokatie. 3D BluePrint heeft de randvoorwaarden in kaart gebracht en inzichtelijk gemaakt.