Luxueuze villa met complexe ronde vormen.

De luxueuze villa bestaat uit drie bouwlagen (waarvan 1 ondergronds) en is gemaakt met de hoofdmaterialen; beton, glas, hout en riet. Spannende vernieuwende architectuur op een rustieke plek in het bos in 't Gooi. Functies laten zich kenmerken als; wonen, slapen, beleven, buiten en gasten. Mede door de complexiteit van het woonhuis (geheel van ruim 2500m3, met veel verschillende functies en vormentaal) was de inzetbaarheid van het model en onze methodieken een vondst. Dhr. Evelein onderstreepte de noodzaak en liet 3DBluePrint zijn ontwerp vertalen naar onze 3D software. Het model heeft alle stadia van het bouwproces doorlopen en zelfs tijdens bouwvergaderingen in de keet gebruikt om de bouwers te informeren.

Voor het uitwerken van het ontwerp en de verdere procesgang is gekozen om de uitgangspunten te vertalen in ons 3D Model en de daaruit voortkomende tekeningen en hoeveelheden te laten genereren. Dit gebeurde na vaststelling VO. Mede door vele ontwerpaanpassingen was het 3D model een perfect middel om de architect en de opdrachtgever de consequenties van keuzen zichtbaar te maken en te laten zien wat 'het nou uiteindelijk wordt'. Lezen vanaf tekening en implementatie blijft toch vakwerk!

 

Opdrachtgever: Anoniem
Omvang: 875 m2
Architect: Maarten P. Evelein
Bouwer:  
Link: