Astmacentrum Heideheuvel te Hilversum en revalidatiecentrum De Trappenberg te Huizen fuseren naar één organisatie (Merem) op de locatie Monikkenberg te Hilversum.

 

Gezien de nieuwe ontwikkelingen in de zorg met betrekking de vernieuwde financiering van het vastgoed (de verantwoordelijkheid komt bij de organisaties zelf in plaats van bij de overheid), is er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Onderwerpen zoals functionele en ruimtelijke synergie, een hernieuwde visie op de zorg die gezamenlijk gegeven gaat worden en de consequenties op investerings- en exploitatie zijn concreet gemaakt en in beeld gebracht. Onderdeel van deze studie is het verbreden van de ideeën over gebouwen en zorg, waarvoor diverse excursies naar vergelijkbare projecten zijn georganiseerd.