In opdracht van ProRail is door 3DBP een 3D BIM model opgebouwd van de OV Terminal Breda van de drie betrokken disciplines: bouwkundig, constructief en installatie technisch. Ter ondersteuning van het projectteam is dit virtuele gebouwmodel ingezet als communicatiemiddel tijdens overleggen. Hierdoor werd het mogelijk in korte tijd inzicht te geven in het complexe project, en voor problematieken een oplossingsrichting te vinden. Ook voor communicatie met andere partijen is het 3D BIM model ingezet, zoals de gemeente Breda, NS Poort en toekomstige huurders.

Ter ondersteuning van een optimale bouwlogistiek is de planning visueel gemaakt door het 3D model langzamerhand op te bouwen, het simuleren van de bouw (4D Planning). Het verhelpen van knelpunten in logistiek, het optimaliseren van klanttevredenheid voor reizigers tijdens de bouw en het verkorten van de totale planning zijn hiermee eenvoudig te bereiken.