Het in samenwerking met de medewerkers van de Omgevingsdienst Flevoland ontwikkelde nieuwe interieur is gerealiseerd! De openheid en lichtheid van de ruimten op de drie verdiepingen is indrukwekkend, zeker in vergelijking met de situatie van vóór de verbouwing.

Op de drie verdiepingen zijn verschillende sferen gemaakt, die aansluiten bij de werkwijze van de nieuw opgerichte organisatie. Communicatief werken, rustig werken en een informele verdieping voor ontvangst, koffie en lunch.

Er is gewerkt met beperkte ingrepen en hergebruik van materialen: de bestaande wanden zijn gedeeltelijk weer teruggeplaatst. In deze wanden whiteboard- en magnetische panelen opgenomen als voor notities maar ook als afscheiding.

Het karakter van de organisatie (natuur & milieu) komt terug in een aantal verdiepingshoge foto's uit de verschillende natuurgebieden die onder de Omgevingsdienst Flevoland vallen.