Voor een opdrachtgever is BIM belangrijk. De kwaliteit in een project wordt hiermee naar een wenselijk niveau gebracht en de problematieken tijdens de uitvoering worden geminimaliseerd. Ook na de oplevering kunnen de BIM modellen worden gebruikt in een onderhouds fase, of voor het realiseren van een gebouwdatabase.

Bloom ondersteunt opdrachtgevers om een juiste uitvraag aan marktpartijen te realiseren. Realistisch en optimaal voor de vraag van de eigen organisatie.

BIM staat niet stil. 3DBP ontwikkelt BIM verder op het gebied van gebouw informatie verwerking (databases), speedmodelling en automatisering. 3DBP ontwikkelt maatwerk toepassingen voor partijen die betrokkenheid hebben in de gebouwde omgeving, op het gebied van gebouwontwikkeling, realisatie en beheer.

Zowel kleine zelfstandigen als grotere architectenbureaus hebben niet altijd modelleer- en tekencapaciteit of willen zelf geen capaciteit onderhouden. Fluctuaties in de vraag zorgen voor relatief hoge kosten.

3DBP heeft veel ervaring in de ondersteuning van architecten op het gebied van BIM modelleren en het realiseren van tekeningen. In alle fasen en mogelijke samenwerkingsvormen, nationaal en internationaal.

3DBP heeft reeds samengewerkt met onder andere de volgende architecten:

 • Micha de Haas
 • Arc2 Architecten
 • MVSA
 • Team V
 • Claus & Kaan
 • Kaan Architecten
 • Wiel Arets
 • TAK architecten
 • Benthem & Crouwel
 • CePeZed
 • Gulikers architecten
 • Architect Cie
 • Diederen Dirrix
 • Steven Holl
 • Riken Yamamoto

Een BIM model voor een bouwer of aannemer ziet er anders uit dan van een architect. Er is een specfieker informatievraag, met betrekking tot uitwerkingsniveau, gegevens voor kostencalculatie en samenwerking in de keten.

3DBP heeft samengewerkt met een grote diversiteit aan bouwers:

 • BAM
 • VolkerWessels
 • DuraVermeer
 • Heijmans
 • Strukton
 • Van Wijnen
 • Van der Leij