De Regiplan® Methode kan worden toegepast bij alle soorten projecten op het gebied van stedenbouwkunde, bouwprojecten en infrastructuur. Bij ieder project waarbij het zinvol is om vooraf een heldere projectdefinitie te formuleren, en het bewaken ervan in de ontwerp-, voorbereidings- en realisatiefase, is het niet alleen zinvol maar bovenal kostenbesparend om de Regiplan® Methode te hanteren.

We hebben de afgelopen jaren verschillende soorten opdrachtgevers gekend. Hierover hebben we per opdrachtgever kort aangeven wat we voor ieder kunnen betekenen.

Tevens hebben we een splitsing gemaakt wat we per bouwsegment kunnen betekenen.

Indien u meer behoefte heeft aan meer informatie kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 020 68 48 900.