3D Ontwerpcoördinatie & 4D Procesbeheersing

Nieuwe benadering van bouwprojecten

De Regiplan® Methode staat voor een efficiëntere beheersing van (complexe) bouwprocessen en een geïntegreerde procesgang van initiatief tot en met het exploitatie nemen van het object.

De toepassing van de Regiplan® Methode concentreert zich op de nieuwe fase
"bouwprogrammeren", het definiëren van een haalbare doelstelling als projectdefinitie, alsmede de ontwerpbegeleiding en toetsing door middel van een compleet virtueel 3D projectmodel, en een toepassing van 4D procesbeheersing op het gebied van voorbereiding en realisatie.

Door toepassing van de Regiplan® Methode en de geavanceerde computertechnieken worden kwalitatief betere gebouwen tegen een substantieel lagere kostprijs (10% - 25% van de bouwkosten) gerealiseerd. Deze besparingen ontstaan door betere definiëring van (technische) uitgangspunten a.g.v. intelligente ordening van processen en gebruik te maken van moderne 3D technologieën. Daarnaast ontstaat een betere communicatie en digitale gegevensverstrekking waardoor ook in de aanbesteding veel voordelen worden ondervonden.

Communiceren over ruimte

Bij bouwen gaat het altijd om het realiseren van gebruiksruimte. In de project-communicatie stelt de Regiplan® Methode het creëren van deze ruimte centraal en niet de techniek van het bouwen. Nadat duidelijk is vastgesteld voor wie en voor welk doel de ruimte is bedoeld, aan welke condities (prestaties) de ruimte moet voldoen, pas dan vormt de techniek het middel om de ruimte daadwerkelijk te realiseren. Deze definiëring van de ruimte wordt door betrokkenen vastgesteld op basis van reële en haalbare uitgangspunten. Techniek staat dus nooit op zichzelf en vormt zodoende ook niet de bron van onduidelijkheid, faalkosten en vertraging in de uitvoering. Dit in tegenstelling tot wat de hedendaagse bouwpraktijk vaak laat zien.

Lees meer over de Regiplan® Methode door op onderstaande links te klikken:
- De Esssentie
- Fasering
- Voordelen & resultaat