Bouwtekeningen in 3D en bouwproces gedigitaliseerd

Future starts now! Van der Leij Bouwbedrijven investeert daarom permanent in nieuwe technieken en features, die het bouwprocess stroomlijnen en rationaliseren. Recente voorbeelden daarvan zijn het toepassen van 3-dimensionale bouwtekeningen en het nieuwe Bouwvision automatiseringssysteem.De 'toverwoorden' van vandaag zijn: ontpapiering, foutkansreductie en planningsoptimalisatie. Bedrijfsleider Gerard Celie: "Dit jaar zetten we stappen die een grote efficiencyslag betekenen. De introductie van 3D-bouwtekeningen en het ingebruiknemen van Bouwvision zullen leiden tot een nog beter gestructureerd bouwproces, een vereenvoudigde verslaglegging en administratie en, heel belangrijk, een nog betere communicatie met onze opdrachtgevers. De interne stroomlijning die wij doorvoeren, heeft dus extern, voor onze klanten, verbeteringen tot gevolg. En dat is precies waar het ons om gaat," aldus Celie. De meest in het oog springende innovatie is het werken met driedimensionale bouwtekeningen.

3D = inzicht en overzicht

Celie: "Bouwtekeningen in 3D hebben als voordeel dat je echt 'in' een project kunt kijken en driedimensionaal kunt inzoomen op aile details. Op die manier kun je omissies in ontwerpen tijdig ontdekken, mogelijke problemen in de daadwerkelijke bouwfase voorkómen en zo een continue bouwstroom zekerstellen."

"Dat is voor meer complexe renovatieprojecten van groot belang. omdat je in de voorbereidingsfase een compleet overzicht creeert, bijvoorbeeld ook van alle installaties. Zo kun je meerwerk en dus onnodige kosten voor zijn en gaat de kwaliteit van het bouwproces omhoog. Het mooiste zou natuurlijk zijn als architecten direct al in 3D zouden ontwerpen. Zolang dat niet het geval is, kunnen wij in gevallen waarbij dat zinvol is in elk geval zelf voor 3D-te king en zorgen," zegt Gerard Celie. Digitalisering bedrijfsprocessen Met de introductie van een voor Van der Leij Bouwbedrijven 'op maat gesneden' versie van het back office-systeem Bouwvision realiseert Van der Leij een vergaande digitalisering van bedrijfsprocessen.


Ingenieur Niels Weimer, innovatiedeskundige bij Van der Leij Bouwbedrijven: "Met het nieuwe automatiseringssysteem bereiken we enerzijds een 'ontpapiering' van allerlei administratieve processen. Anderzijds wordt het mogelijk om alle data die aanwezig zijn aan een bepaald project te koppelen en deze met een druk op de knop inzichtelijk te maken voor alle betrokkenen - ongeacht of het e-mails, correspondentie, bouwtekeningen. bestekken of begrotingen betreft. Hierdoor kunnen we onze uitvoerders 'verlossen' van een heleboel papierwerk, waardoor zij zich nog beter op hun eigenlijke werkzaamheden kunnen concentreren. Het administratieve accent komt meer bij de werkvoorbereiding te liggen, waar het ook thuis hoort. Voordelen voor onze klanten: bijvoorbeeld service onderhoud is straks real time planbaar; de vakman op locatie ziet op zijn mobieltje wat hij waar en en wanneer moet doen; bewoners krijgen snel respons op hun servicevraag. En omdat de achterliggende administratie gestructureerder en inzichtelijker verloopt, kunnen opdrachten snelle worden afgewikkeld."

Voorop lopen in nieuwe technieken en innovatieve (bouw)oplossingen is een belangrijk kenmerk van Van der Leij Bouwbedrijven BV. Die eigenschap gaat, met 3D bouwtekeningen en een nieuw backofficesysteem, anno 2011 een nieuwe fase in!