de Ingenieur, 10 April 2009

Dubbeldekssnelweg

Het Nederlandse wegennet slibt dicht. Snelwegen verbreden of meer asfalt aanleggen lijken hiervoor de aangewezen oplossingen. Architecten- en ingenieursbureau 3D BluePrint zoekt het antwoord in een andere hoek: dubbeldekssnelwegen.
Het bureau wil bestaande snelwegen overspannen met de Holcon Highway, een wegdek dat is opgebouwd uit prefabvloer- elementen van hol beton. Een driedimensionaal stalen vakwerk in de elementen verdeelt de drukkrachten. De vloersegmenten kunnen een afstand van 20 meter overspannen en worden gedragen door T-vormige pijlers, die om de 20 meter in de middenberm van de benedenweg staan.

Meer ondersteuning heeft de Holcon Highway niet nodig en dat is een groot voordeel, stelt ir. Tjeerd Dierckxsens, civiel ingenieur bij 3D BluePrint. 'Beneden wordt alleen de midden berm bezet.' 3D BluePrint heeft het concept, dat oorspronkelijk is bedacht door ir. Chiel Bartels, uitgewerkt.

Door de Holcon Highway over een bestaande weg aan te leggen is een verkeersprobleem een stuk sneller aan te pakken, zegt Dierckxsens. 'Snelwegen aanleggen of verbreden levert ellenlange procedures op. Dat is met de Holcon Highway niet het geval; die past meestal in de bestemmingsplannen. De overheid hoeft bijvoorbeeld geen extra grond vrij te maken en het groen wordt gespaard. De bouwsnelheid is bovendien groot, omdat de bouw van vloerelementen in de fabriek plaatsvindt.

Verder maakt de holle ruimte in de vloer het mogelijk installaties te plaatsen die uitlaatgassen en fijnstof kunnen afvangen. Het is de bedoeling dat al het vrachtverkeer gebruikmaakt van het benedendek. Hierdoor is het bovendek relatief licht uit te voeren. Een ander voordeel is dat beide typen wegverkeer elkaar niet hinderen. Verder zullen vrachtwagens door de overkapping minder last hebben van gladheid en slecht weer. Personenauto's kunnen overigens kiezen waar ze willen rijden.

Een optie zou zijn om ze tegen betaling op het bovendek toe te laten, aldus Dierckxsens. 'Elektronische contrale van toe- en afritten van het bovendek brengt de discussie over tolgelden op een ander niveau. Mensen kunnen zelf bepalen of ze willen betalen.' Volgens Dierckxsens heeft Rijkswaterstaat serieuze interesse in de Holcon Highway. 'Het is een van de oplossingen voor de verkeersproblematiek rond Utrecht. Over enkele maanden zal blijken hoe serieus de dienst het idee neemt.'

meer over de Holcon-highway:

HOLCON CASCO

Download brochure HOLCON CASCO

HOLCON-Highway Concept

Download brochure HOLCON-Highway concept---