"Windhinder ook zonder schaalproeven te bepalen"

Digitale technieken goedkoper en nauwkeuriger

Amsterdam - Windhinder bepalen met dure schaalproeven in een windtunnel is achterhaald. Dergelijk onderzoek is met digitale technieken goedkoper en nauwkeuriger uit te voeren. Dit heeft 3D BluePrint Technologies, bureau voor bouwvoorbereiding en projectmanagement, bekendgemaakt. Het bureau hanteert een geoctrooieerde methodiek om alle bouwgegevens te verzamelen in één centraal 3D ontwerpmodel.

Jan van Staveren - Cobouw juni 2005

Deze aanpak is nu ook toegepast op de windhinder rond gebouwen. Dat is gebeurd na een vraag van ingenieursbureau Oranjewoud of een bepaald probleem met windhinder was op te lossen. 3D BluePrint heeft zelf de kennis van computertechniek. "Het maken van een koppeling met het model is niet zo moeilijk, maar we zijn op zoek gegaan naar een instantie in de wereld van de stromingsberekeningen. Die is gevonden in KEMA", zegt Wubbo Hazewinkel, partner/architect bij 3D BluePrint Technologies.

Windaanvoer

Het project dat is onderzocht betreft een nieuw te bouwen zorgcomplex in Schipluiden, gesitueerd in de onmiddelijke nabijheid van een molen. De opgave was om het bouwvolume zo te ontwerpen en te situeren dat geen verstoring zou optreden van de windaanvoer naar de molen.

Bij de traditionele methode van onderzoek zou via proeven met een schaalmodel in een windtunnel naar een oplossing worden gezocht. Dat is kostbaar, mede omdat controleren van de aangedragen oplossingen noodzaakt tot het uitvoeren van een nieuwe serie proeven. Met de methodiek van 3D BluePrint kan het met grotere nauwkeurigheid en zijn oplossingen direct op de computer te beoordelen.

Voor het zorgcomplex zijn verrassende resultaten behaald. "Anders dan je zou denken, bleek er een oplossing mogelijk waarbij de wind op de molen beter werd dan de huidige situatie", aldus Hazewinkel. "Dat kan als je de gebouwen goed vormgeeft en situeert. Het project is volgens dze inzichten momenteel in voor--bereiding. Het wordt besteksklaar gemaakt en zal naar verwachting dit jaar nog in uitvoering komen."

Koppeling

Partner/architect Hazewinkel denkt dat zijn bureau het enige is dat luchtstromingen rond gebouwen op de computer kan bepalen. Dat komt mede doordat zij gewend zijn te werken met koppelingen met 3D modellen van gebouwen. Die koppeling is zelfs geoctrooieerd.

Voordeel van het digitale luchtstromingsonderzoek is dat neit alleen de windhinder, maar ook de windbelastingen op het gebouw te bepalen zijn. De invloed van een verandering van bijvoorbeeld bevestiging van een gevelbekleding is direct na te gaan.

Een weergave van de windsnelheidsverdeling voor nieuwbouw in Schipluiden bij wind over het nieuwbouw
project naar de molen. De verdeling is gebaseerd op een 3D-computermodel van de omgeving en geavanceerde luchtstromingsprogrammatuur.

Voor meer informatie kunt u de uitgebreide productomschrijving lezen door hier te klikken of u kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 020 68 48 900.