Freedom Tower New York

In het artikel in Cobouw van 4 oktober 2005 bericht Menno Jelgersma over het korte voorbereidingsproces van de Freedom Tower in New York. In 6 weken wist een groot team architecten van architectenbureau SOM een compleet nieuw ontwerp te maken voor de locatie van de verwoeste Twin Towers dankzij de toepassing van 3D software. Voor ons is dat niet verrassend.

Met een klein team wisten wij in 6 weken voor aannemer VBK Hoorn de complexe Schutterstoren in Amsterdam compleet uit te werken. Dankzij de toepassing van geïntegreerde 3D software samen werden Bouwtechniek, Constructie en Installaties in één model samen-gebracht.

Verder schrijft Menno Jelgersma dat de door Skidmore, Owings & Merrill gebruikte 3D software niet alleen een programma is waarmee het gebouw werd gemodelleerd, maar ook werd ingezet voor het documenteren van de ontwerp- en constructiegegevens.

Freedom Tower, New York
(bron Cobouw)


Door deze werkwijze ontstaat een Building Information Model bestaande uit een database waarin alle gebouwgegevens zijn vastgelegd. Betrokken partijen kunnen via internet inloggen in de database om hun gegevens op te halen.

Verder in het artikel schrijft Jelgersma dat The Economist becijferde dat van de 650 miljard dollar aan bouwkosten per jaar in de USA, 200 miljard wordt verspild aan inefficiënt werken, fouten en vertragingen.

Dat herkent u ongetwijfeld, want uit alle recente onderzoeken naar faalkosten in de bouw blijkt dat we in ons land in dezelfde verhoudingen moeten denken. Wij beschikken over dezelfde mogelijkheden om dit enorme bedrag aan faalkosten terug te brengen, waarover de architecten van SOM spreken.


3D BluePrint gebruikt de Regiplan
® Methode in combinatie met zeer geavanceerde 3D software. Verschillende softwarehuizen brengen producten op de markt waarmee uitstekend mee kan worden gemodelleerd. Maar echte betere gebouwen tegen een lagere kostprijs ontstaan bij een volkomen geïntegreerd proces. Als alle bouwkundige, constructieve en installatie-technische gegevens in één centraal 3D model staan worden deze gekoppeld aan een centrale database waarin alle relevante aspecten van het project vastliggen. Vanuit het 3D model heeft de opdrachtgever en project-betrokkenen steeds inzicht in de werkzaamheden van alle bij het project betrokken partijen. Dus er kan tijdig worden ingegrepen als er knelpunten dreigen te ontstaan. De specificaties kunnen steeds worden getoetst aan de gegevens die in de databases vastliggen. Daardoor ontstaan betere gebouwen tegen een lagere kostprijs. Besparingen tot 20% mogelijk.

 

Schutterstoren uit 3D model gekoppeld met planning (4D Viewer)

 

 

Als u denk dat dit toekomstmuziek is adviseren wij u om contact met ons op te nemen. Want dan gaan wij u overtuigen met sprekende voorbeelden. Want 3D BluePrint brengt deze werkwijze sinds haar oprichting in 2002 in de praktijk. Wij laten u graag zien hoe uw projecten beter kunnen verlopen door probleem-vermijdend te werken in plaats van probleemoplossend. En dat u vanachter uw eigen bureau toegang heeft tot alle informatie van het project, is voor ons inmiddels vanzelfsprekend.

Zoals bijvoorbeeld bij de Schutterstoren aan de Sloterplas in Amsterdam. Aannemer VBK stond voor de vraag hoe deze ronde woontoren probleemloos kon worden gebouwd. Vanuit een geïntegreerd 3D model konden we dat beter duidelijk maken, dan aan de hand van traditionele, platte tekeningen. We leverden alle bouwtechnische en bouwlogistieke informatie uit ons Building Information Model, inclusief gedetailleerde bestellijsten voor leveranciers.