Building Business, Februari 2005

Geïntegreerd totaaloverzicht leidt tot spectaculaire kostenverlaging

"Het kunnen beschikken over een goed geïntegreerd totaaloverzicht van een complex bouwproject of infrastructureel werk zal veel van de huidige knelpunten wegnemen en tot spectaculaire kostenverlagingen leiden. Door de vele disciplines die thans bij een werk zijn betrokken, en die ieder met eigen informatiedragers hun gespecialiseerde bijdrage leveren, ontbreekt een totaaloverzicht. Door deze historisch gegroeide segmentering is er in ons land nauwelijks sprake van een goed geïntegreerd ontwerp- en voorbereidingsproces. Zelfs het definiëren van een reële, haalbare doelstelling voor een project is amper mogelijk. We spreken in een programma nog steeds een mix van eisen en wensen, zodat een concreet sturingsmechanisme ontbreekt.
Bestaande ICT-technieken om dit proces te kunnen beheersen zijn beschikbaar, maar worden in de bouwwereld nauwelijks gebruikt. Terwijl inmiddels is aangetoond dat het werken met eigentijdse digitale technieken tot kostenreducties van 15 procent kan leiden. Door het samenstellen van een geïntegreerd 3D-model van een project ontstaat een nieuw communicatieplatform waarbinnen alle disciplines samenwerken in het definiëren van een haalbare doelstelling tot een compleet virtuele realisatie. Door op deze wijze probleemvermijdend te werken worden knelpunten in een vroeg stadium gesignaleerd en opgelost, en worden faalkosten voorkomen. Dit dynamische model, gebaseerd op driedimensionale computertechnieken, leidt tot een geïntegreerd ontwerp pen maakt het proces beheersbaar en controleerbaar. Deze werkwijze zal tot de inmiddels door allen verlangde cultuurverandering in de vakwereld leiden warbij alle betrokkenen, opdrachtgever, ontwikkelaar, ontwerper, adviseur en realiserende partijen direct voordeel hebben."