"Bouw informatie Model van corpus gebouw in Oegstgeest "

Om een technisch complex project als Corpus te kunnen realiseren heeft Heddes Bouw in een vroeg stadium van voorbereiding gerealiseerd dat voor de uitwerking van het plan met de inzet van nieuwste 3D technieken gewenst was. De complexe vorm, vooral van het lichaam, en de integratie van alle benodigde technieken, is met de gebruikelijke tekentechnieken nauwelijks te realiseren. Daarom werd in samenspraak met de opdrachtgever in een vroeg stadium het Amsterdamse bureau 3D BluePrint aan het projectteam toegevoegd. Door dit bureau werden in het voorbereidingsproces steeds alle ontwerpgegevens samengebracht in een integraal 3D Bouw Informatie Model. Zo konden knelpunten steeds tijdig worden gesignaleerd en opgelost. Het bureau hanteert daarbij een werkwijze waarin via logboeken aan de ontwerpers en adviseurs de vragen worden voorgelegd die nadere oplossingen vergen, waarna deze partijen vervolgens via een internet toegankelijk 3D model zelf hun goedkeuring kunnen geven aan de nadere uitwerking. Veel onderdelen van het project kunnen direct vanuit dit 3D BIM geproduceerd worden, zodat een kwetsbare en risicovolle fase van traditionele tekeningen niet meer nodig was. Vooral bij de bekleding van het lichaam heeft het werken vanuit een BIM zijn grote voordelen bewezen, maar ook de integratie van constructie en installatietechniek bij dit project had zonder deze werkwijze niet zo soepel kunnen verlopen.

Het bureau 3D BluePrint Architects & Engineers is in ons land het meest vergevorderd in deze nieuwe werkmethoden, waardoor de overbekende faalkosten fors worden gereduceerd. Eerder was het bureau betrokken bij het Spoorwegmuseum in Utrecht, dat met dezelfde werkwijze zo succesvol werd gerealiseerd. Hoewel in de bouwwereld de grote vooruitgang van het werken vanuit een 3D BIM slechts langzaam erkend wordt, zijn wel steeds meer opdrachtgevers er van overtuigd dat het leidt tot betere projecten tegen lagere kostprijs. Het bureau is dan ook in zijn korte bestaan (sinds 2002), waarbij uitsluitend via deze grotendeel zelf ontwikkelde werkwijze wordt geopereerd, uitgegroeid tot ruim 50 medewerkers met vestigingen in Amsterdam en Ahmedabad (India). Daarbij worden projecten geheel zelf ontwerpen en voorbereid, maar er wordt ook ondersteunend gewerkt voor collega-architecten.

 

Meer aktuele onderwerpen:

Directeur Spoorwegmuseum aan het woord ... >>

3D BluePrint biedt digitale projectomgeving ... >>

Veel belangstelling werkwijze 3D BluePrint ... >>

Conference Quality Chain Managment … >>