3D BluePrint biedt u een digitale projectomgeving

Publiciteit | Home

Binnen de Regiplan® Methode van 3D BluePrint staan integrale communicatie & samenwerking centraal. Met Bouwlogics creëren wij voor uw projecten een betrouwbare digitale projectomgeving op het internet.

Integrale projectcommunicatie verloopt hierdoor nog efficiënter door een snelle, foutloze uitwisseling van informatie tussen projectpartijen. Bouwlogics is een internet portal waarop alle deelnemende partijen en project-betrokkenen online toegang kunnen krijgen tot cruciale projectinformatie, zoals het centrale 3D Builing Information Model (3D BIM), foutloze bestek- en planning-informatie en verder alle relevante projectgegevens.

Wij zijn enthousiast om ook uw project integraal en digitaal te ontsluiten door het werken met de Regiplan® Methode in combinatie met Bouwlogics.

Publiciteit | Home