Veel belangstelling voor Regiplan® Methode

Publiciteit | Home

Onze betrokkenheid bij de nieuwbouw van het Spoorwegmuseum in Utrecht, en met name de wijze waarop wij een bijdrage hebben kunnen leveren aan het positieve projectresultaat, leidt tot veel reacties in onze vakwereld. Zeer regelmatig krijgen we de vraag of we eens willen uitleggen op welke wijze het proces is gegaan. Veel opdrachtgevers van bouwprojecten en andere instanties herkennen de problematiek, en zijn daarom geïnteresseerd in de Regiplan® Methode.

Verschillende opdrachtgevende overheden en instellingen hebben door de vele publicaties over het Spoorwegmuseum vernomen dat het project kon worden gerealiseerd door een totaal andere benadering van de bouwopgave. Onze rol bij het nieuwbouwgedeelte was met name in de beginfase essentieel om het project haalbaar te maken.

Het eerst gezamenlijk opstellen van een projectdefinitie in de vorm van een concrete en haalbare doelstelling maakt het mogelijk om het ontwerp en bouwproces te beheersen en te sturen. Dit "bouwprogrammeren" volgens de Regiplan® Methode, staat borg voor een echt integraal ontwerpproces. Vervolgens wordt het gehele gebouw eerst in een geïntegreerd 3D model "virtueel" gebouwd en alle problemen opgelost, voordat de werkelijke uitvoering van de bouw start.

Als we deze werkwijze in een presentatie uitleggen aan belangstellenden, kan iedereen begrijpen dat niet alleen een project daarmee bestuurbaar en beheersbaar wordt, maar ook transparant wordt voor alle project betrokkenen. Dat laatste maakt de Regiplan® Methode ook zeer geschikt om bij bestaande projecten toe te passen. Want omdat onze methode hard en verifieerbaar is, vormt het tevens een goed controle instrument van waaruit we de opdrachtgever een nauwkeurige analyse kunnen geven van het te bereiken projectresultaat. Dit laatste brengen we inmiddels in de praktijk, omdat we regelmatig bij projecten een controlerende rol hebben.

Door alle informatie van de ontwerpers (architect, constructie- en installatieadviseur) te verzamelen in één centraal 3D model kan het ontwerpproces voortdurend worden getoetst aan de uitgangspunten. Het toetsingskader wordt gevormd door het bouwprogramma, bestaande uit locatiegegevens, ruimteprogramma, condities en prestaties van de ruimten, budgetten voor investering en exploitatie en planninggegevens.

De projectleiding krijgt periodiek gerapporteerd in hoeverre het ontwerp correspondeert met het programma en welke afwijkingen eventueel zijn gesignaleerd. In voorbeelden van het Hoofdkantoor voor Bouwfonds in Hoevelaken en de herontwikkeling van het Babyloncomplex in Den Haag, hebben we dat kunnen demonstreren.

Wilt u ook alles weten van mogelijkheden om uw projecten te beheersen en te besturen, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 020 68 48 900. We komen het u graag uitleggen en het gefilmde interview laten zien.

Wubbo Hazewinkel, Partner 3D BluePrint / architect

Publiciteit | Home