| Producten | Portfolio | Terug

Architecten en Engineers

3D BluePrint Architects & Engineers voert projecten uit op basis van een integrale projectbenadering (all-engineering) maar houdt zich daarnaast ook bezig met deelopgaven, zoals een 'second opinion' opdracht, logistieke planning van complexe bouwopgaven en onafhankelijke projectconsulting. De wensen en eisen van de opdrachtgever worden geregistreerd en door middel van een 3-dimensionaal computermodel op hun ruimtelijke consequenties getoetst.

De ruimtelijke voorstelling en de rondom-projecties van het model geven de opdrachtgever, in tegenstelling tot de vaak abstracte projectnotities en bouwbestekken, een tastbaar en begrijpelijk beeld van het project. Door deze werkwijze wordt de opdrachtgever reeds in de bouwprogramma fase in staat gesteld om te beoordelen of de gestelde eisen en wensen daadwerkelijk het gewenste eindresultaat opleveren. Door de koppeling van rekenmodellen en planningen met het ruimtelijke model, kunnen alternatieven systematisch worden geanalyseerd. Deze aanpak brengt de intentie van de opdrachtgever in overeenstemming met het eindresultaat.

Inzichtelijkheid voor iedere belangstellende, op ieder gewenst detail en in elke fase van het werk. U vermijdt daardoor op professionele wijze onverwachte tegenvallers. Dit resultaat kan alléén worden bereikt door nauwe samenwerking met opdrachtgevers, engineers en andere specialisten.