Digital Services is onderdeel van 3D BluePrint Technologies BV en fungeert als medium om de bij een bouwproces betrokken informatie van alle technische disciplines te verzamelen en te bundelen in een digitaal intelligent 3D-model.

Aangeleverde 2D informatie van de verschillende partijen (opdrachtgever, gemeente, architect, constructeur, installateur, adviseur, inrichter, etc.) wordt geïntegreerd, gekoppeld en getoetst aan de andere technische onderdelen binnen het intelligente 3D model.

Deze methode biedt overzicht en inzichtelijkheid in de bouwproblematieken in elke gewenste fase en geeft de mogelijkheid om verschillen in informatie te kunnen signaleren, terugkoppelen en verwerken om een optimaal bouwproces en eindproduct te bewerkstelligen.

Door deze integrale aanpak is het mogelijk om vanuit verschillende invalshoeken (gemeenten, architecten, aannemers, woningcorporaties, etc.) meerdere hierbij behorende, voor een efficiënt bouwproces relevante, producten en diensten genereren.

Werkzaamheden zijn ondersteunend van aard en variëren binnen volgende fases:

•  VO & DO
•  Bestek
•  Werk
•  Revisie
•  Interieur
•  Facility management


Producten

Onze diensten zijn in 7 groepen ondergebracht:

Datamanagement


2D Tekeningen / 3D modelleren


3D Ontwerpintegratie


3D Intelligentie


3D Ontwerpsystematiek


4D Procesbeheersing


Toetsing / meting